DB2安裝完畢後出 現

未定義環境變 數DB2INSTANCE,或該變數無效

 

 

解決方法為

 

1.先確認是否有DB2_01這個instance

C:\SQLLIB\BIN>db2ilist

 

2. 若無,則自己建

C:\SQLLIB\BIN>db2icrt DB2_01


3.
記得修改環境變數 DB2INSTANCE=DB2_01

C:\>set DB2INSTANCE=DB2_01

 

4. 列出註冊資料

C:\> db2licm -l

 

5. 啟用註冊

C:\> db2licm –a license\db2_ese_t.lic

 

 

 

 

 

全站熱搜

miggo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()